top of page

O projektu

IMG_1804.jpg

Fundacija #standupmaratonec – ustanova za pomoč pri izobraževanju in razvoju otrok iz socialno šibkih družin je bila ustanovljena julija 2019. Pred tem je #standupmaratonec deloval projektno in do otrok prišel preko projekta Botrstvo, letos pa smo postali samostojna ustanova, ki želi skozi edinstvene projekte:


   1. Primarno pomagati otrokom v stiski tako z denarnimi kot materialnimi sredstvi, glede na zmožnosti na eni in potrebe na drugi strani.


   2. Daljnoročno spremeniti socialno zavest,  opozarjati na družbene neenakosti  zagotavljati enake možnosti, pri čemer je pomembna družina kot skupnost, z njo pa socialna varnost ter enake možnosti  pri zagotavljanju izobraževanja za doseganje enakih delovnih možnosti in zaposlovanja.

 

Fundacija je dobrodelna ustanova, ki skozi športno-komično obarvane projekte zbira denarna in druga sredstva za pomoč otrokom iz socialno manj spodbudnih okolij. Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali nemoči – skozi naše projekte želimo dolgoročno pozitivno vplivati na večjo kakovost življenja.
 
Do sedaj smo s štirimi projekti zbrali že več kot 50.000 EUR.

 

Fundacijo oz. njene projekte je moč podpreti tudi v obliki SMS donacije s ključno besedo UP5 na telefonsko številko 1919.
 

bottom of page